Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Οι Αιτήσεις για σπουδές στο ΑΠΚυ λήγουν στις 21 ΙουνίουΟι Αιτήσεις για σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου,  για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,  στα  22 Μεταπτυχιακά  και στα 4 Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του λήγουν στις 21 Ιουνίου
Οι αιτήσεις εισδοχής για όλα τα προσφερόμενα προγράμματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΑΠΚΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=ELΠορίσματα της ημερίδας «Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Εκπαίδευση»ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τo Σάββατο, 28 Απριλίου 2018, οι Φίλοι του ΕΑΠ και του ΑΠΚυ, η ΟΕΛΜΕΚ και ο Σύνδεσμος ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Ε. Κ.Ι.Ε διοργάνωσαν Ημερίδα, με θέμα «Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Εκπαίδευση», με Ομιλητές την κα Νικολέττα Ιωάννου, Λειτουργό του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τη δρα Σοφία Αγαθαγγέλου, Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τον κ. Λοζο Αναστασιάδη, Προϊστάμενο των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, οι οποίοι ανέπτυξαν με σαφήνεια τα σχετικά θέματα που παρουσίασαν. Κατά την Ημερίδα αναδείχθηκαν οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και Ανηλίκων και έγιναν εισηγήσεις αναφορικά με τις στρατηγικές μάθησης και τις αρχές αποτελεσματικής διδασκαλίας.  Επίσης, στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν μια σειρά από ιστορικά «νομοθετικά» στοιχεία (αποφάσεις Υπουργικών Συμβουλίων και εγκύκλιοι), που αφορούσαν τη λειτουργία των Κ.Ι.Ε και έγινε μια σύντομη περιγραφή της κατάστασης, που αφορά τη σημερινή λειτουργία τους.  

Στο Β΄ Μέρος της Ημερίδας οι διδάσκοντες στα Κ.Ι.Ε υπέβαλαν μια σειρά από ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και εισηγήσεις. Υπήρξε σύγκλιση απόψεων τόσον από τον Προϊστάμενο των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης , όσο από τον Πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ, τους συμμετέχοντες στην Ημερίδα εκπαιδευτικούς και τους εκπροσώπους του Συνδέσμου  ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Ε. Κ.Ι.Ε ότι οι διδάσκοντες στα ΚΙΕ είναι και αυτοί «Εκπαιδευτικοί». Τονίστηκε φυσικά, κυρίως εκ μέρους του εκπροσώπου του Υ.Π.Π το διαφορετικό εργασιακό πλαίσιο και οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στα ΚΙΕ σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς της Τυπικής Εκπαίδευσης. Από την πλευρά της η κα Νικολέττα Ιωάννου ανέφερε ότι ο όρος Εκπαιδευτής είναι επιστημονικός όρος που χρησιμοποιείται στη διεθνή βιβλιογραφία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Έντονη ήταν η ανησυχία που εκφράστηκε εκ μέρους των διδασκόντων στα ΚΙΕ για τη διαδικασία αξιολόγησης των Κ.Ι.Ε από Εμπειρογνώμονα και εξ ίσου έντονο το αίτημα και η διάθεση να συμμετέχει ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Ε. Κ.Ι.Ε στην όλη διαδικασία. Στο αίτημα αυτό και το Υ.Π.Π έχει θετική πρόθεση, όπως ανέφερε ο Προϊστάμενος των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης φαίνεται ότι θα γίνει και κάποια επανεκτίμηση του ρόλου και του πληθυσμού στον οποίο απευθύνονται τα ΚΙΕ. Κοινή συνισταμένη Υ.Π.Π και εργαζομένων φαίνεται να είναι η στόχευση σε περαιτέρω διεύρυνση του επιμορφωτικού ρόλου των ΚΙΕ που να απευθύνεται σε ενήλικα άτομα.
Επίσης, συζητήθηκε η ανάγκη όπως τα διδακτικά εγχειρίδια είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών των ΚΙΕ και η ανάγκη χορήγηση τους στους διδάσκοντες. Ακόμη, συζητήθηκε η δυνατότητα στα μαθήματα που το περιεχόμενο και οι ανάγκες το επιτρέπουν, τα Κ.Ι.Ε να χρησιμοποιούν βιβλία της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Εκφράστηκαν, επίσης, απόψεις όσον αφορά στην έγκαιρη και συστηματική επιμόρφωση των Διδασκόντων στα ΚΙΕ, συμπεριλαμβανόμενης και αυτής που αφορά στη διδασκαλία των ενήλικων εκπαιδευόμενων, τον έλεγχο των καθηκόντων τους ο οποίος τονίσθηκε ότι γίνεται με βάση τα έγγραφα του Διαγωνισμού. Απόψεις εκφράστηκαν επίσης και σχετικά με την έγκαιρη προετοιμασία ενόψει της έναρξης νέας  σχολικής χρονιάς, ενώ κατατέθηκαν και προβληματισμοί σε σχέση με το θέμα των διδάκτρων, τις συνθήκες εργασίας και την προβολή του έργου και των προγραμμάτων που προσφέρονται στα ΚΙΕ.

Οι Εκπαιδευτικοί των Κ.Ι.Ε τόνισαν επίσης, τις δυσκολίες που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μέσα σε τάξεις όπου συνυπάρχουν ανήλικοι και ενήλικοι μαθητές. Ο εκπρόσωπος του Υ.Π.Π. ανέφερε ότι οι τάξεις των Κ.Ι.Ε. σχηματίζονται εκτός των άλλων κριτηρίων και στη βάση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους, πράγμα που έχει αντίκτυπο στη σύστασή τους.

Τέλος, οι Φίλοι του ΕΑΠ και του ΑΠΚυ, η ΟΕΛΜΕΚ και ο Σύνδεσμος ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Ε. Κ.Ι.Ε ευχαριστούν όλους για την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχή έκβαση της Ημερίδας.


Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Χαιρετισμός Ημερίδας 28ης/04/2018 από τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ Δρ Γιάννο Σωκράτους


  Σύντομος Χαιρετισμός  του Προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ σε Συνέδριο που διοργανώνουν η ΟΕΛΜΕΚ, Οι Φίλοι του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΕΑΠ και ο Σύνδεσμος ΠΑΣΥΠΑΕ ΚΙΕ, με θέμα: Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και δια βίου Εκπαίδευση


Έντιμε κ. Πρόεδρε του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών,
Αξιότιμε κ. Πρώτε Λειτουργέ Εκπαίδευσης,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Συνάδελφοι - Συναδέλφισσες,


Με την ιδιότητα του Προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω στο οίκημα της ΟΕΛΜΕΚ, στο σπίτι των Εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν και υπηρετούν με αφοσίωση τη Μέση Δημόσια Εκπαίδευση της Κύπρου, και που σήμερα θα φιλοξενήσει τις εργασίες μιας εξόχως ενδιαφέρουσας ημερίδας με θέμα τα  Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και τη δια Βίου Εκπαίδευση. 
Ως ΟΕΛΜΕΚ, μια Οργάνωση με συνδικαλιστικό, αλλά ταυτόχρονα και εκπαιδευτικό προσανατολισμό, δε θα μπορούσαμε να αρνηθούμε την πρόσκληση - πρόκληση του αγαπητού φίλου Γεώργιου Στρατουρά, να συνδιοργανώσουμε από κοινού με τον ΠΑΣΥΠΑΕ ΚΙΕ τη σημερινή ημερίδα.
Η ευρύτερη μάλιστα συγκυρία και οι συζητήσεις των προηγούμενων εβδομάδων σε σχέση με τους Εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα ΚΙΕ, ευνοεί, κατά την άποψή μου μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τον θεσμό των ΚΙΕ, και ειδικότερα γύρω από τον ρόλο και την αποστολή του  εν λόγω θεσμού στη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία του 21ου αι.. Και ασφαλώς αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την ανάγκη για δια βίου Εκπαίδευση των Πολιτών της νέας εποχής, όπως αυτή ανοίγεται μπροστά μας. Μιας εποχής απαιτητικής, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις στον οικονομικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα καθιστούν αναγκαία για ολοένα και περισσότερους ενηλίκους την απόκτηση ποικίλων γνώσεων και δεξιοτήτων, προσαρμοσμένων στις συντελούμενες αλλαγές.
Χωρίς αμφιβολία, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, χρειάζεται να έχεις ποικίλα και αλληλοσυνδεόμενα προσόντα, που πρέπει να ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η οποία θα βοηθήσει όλους μας να αποκτήσουμε γνώσεις, να αναπτύξουμε δεξιότητες, να διευρύνουμε τις προοπτικές μας στην αγορά εργασίας αλλά ταυτόχρονα θα συμβάλλει και στην προσωπική μας ικανοποίηση.
Ως ΟΕΛΜΕΚ δε θα μπορούσαμε παρά να προκρίνουμε και να στηρίξουμε την πιο πάνω αναγκαιότητα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η σημερινή ημερίδα θα μπορούσε να αποτελέσει πεδίο γόνιμου προβληματισμού γύρω από αυτά τα ζητήματα, και μια ευκαιρία για αναστοχασμό.  
Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή για την άψογη διοργάνωση και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες της σημερινής ημερίδας.

Να είστε καλά!

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Χαιρετισμός από την κα Κυπρούλα Κυπριανού, πρόεδρο ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Ε. Κ.Ι.ΕΧαιρετισμός Ημερίδας 28ης Απριλίου  από την πρόεδρο του Συνδέσμου ΠΑ.ΣΥ. Π.Α.Ε. Κ.Ι.Ε κα Κυπρούλα Κυπριανού

Σας καλωσορίζω κι εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή ημερίδα με τίτλο:

Κρατικά Ινστιτούτα και διά βίου μάθηση.

Τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης άρχισαν να λειτουργούν το 1960 και συνεχίζουν μέχρι σήμερα την επιτυχή λειτουργία τους. Το πρόγραμμα των ΚΙΕ περιλαμβάνεται στα προγράμματα της διά βίου εκπαίδευσης τα οποία είναι αναρτημένα στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Οι εκπαιδευτικοί των ΚΙΕ παρέχουν σειρά μαθημάτων τόσο σε μαθητές όλων των βαθμίδων όσο και σε ενήλικες, σε αστικά κέντρα αλλά και σε αγροτικές περιοχές, δίνοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα ίσων ευκαιριών μάθησης και συμβάλλοντας στην διά βίου εκπαίδευση που είναι θεμελιώδες ζητούμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης επιτελούν κοινωνικό έργο καθώς απαλλάσσουν άπορους και άριστους μαθητές από την καταβολή διδάκτρων. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 41 ΚΙΕ σε παγκύπρια βάση στα οποία φοιτούν πέρα των 15000 μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί των ΚΙΕ είναι πτυχιούχοι και η άσκηση των καθηκόντων τους αξιολογείται σε συστηματική βάση. Στα ΚΙΕ προσφέρεται μεγάλος κύκλος μαθημάτων σε μαθητές και ενήλικες που περιλαμβάνει: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Ελληνικά για αλλόγλωσσους, Τουρκικά, ενισχυτικά μαθήματα για Γυμνάσιο και Λύκειο  Λογιστική και Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Για όλα τα μαθήματα ξένων γλωσσών, Λογιστικής και Πληροφορικής γίνεται προετοιμασία για εξωτερικές εξετάσεις. Γίνεται επίσης προετοιμασία των μαθητών για τις Παγκύπριες εξετάσεις. Όσον αφορά στις ξένες γλώσσες οι μαθητές των επιπέδων Ε5, Ε6 και Ε7 εξασφαλίζουν πιστοποιητικό καλής και πολύ καλής γνώσης  της γλώσσας το οποίο αναγνωρίζεται από τη δημόσια υπηρεσία. Επίσης τα τελευταία δύο χρόνια έχει εισαχθεί στα ΚΙΕ το πρόγραμμα του αλφαβητισμού με μεγάλη επιτυχία.

Το έργο που επιτελείται από τους εκπαιδευτικούς στα Κρατικά Ινστιτούτα γίνεται πάντα με υπευθυνότητα και αυτό φαίνεται άλλωστε από τα επιτυχή αποτελέσματα που έχουν οι μαθητές μας στις Παγκύπριες, στις εξωτερικές εξετάσεις Αγγλικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογιστικής κ.α. Ο εκπαιδευτικός καλείται να είναι μέρος ενός λειτουργήματος που θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία μας και στους πολίτες της. Οι εκπαιδευτικοί των ΚΙΕ πολλές φορές εργάζονται επιπλέον ώρες αμισθί, ειδικότερα στα ψηλά επίπεδα, αφήνουν πίσω δικά τους προβλήματα υγείας και άλλα για να είναι παρόντες στο μάθημα τους, παρόντες στο λειτούργημα τους. 

Σας ευχαριστώ


Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Στιγμιότυπα από το Β Μέρος της ημερίδας της 28ης Απριλίου


Στιγμιότυπα από το Β Μέρος της ημερίδας της 28ης Απριλίου


Ο κ. Λ. Αναστασιάδης, Προιστάμενος των Κ.Ι.Ε κατά την διάρκεια της ομιλίας του 

Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Στιγμιότυπα από το Α Μέρος της ημερίδας της 28ης Απριλίου


Στιγμιότυπα από το Α Μέρος της ημερίδας της 28ης ΑπριλίουΒασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ο ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων.
Νικολέττα Ιωάννου
Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαικών και Διεθνών Υποθέσεων
Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΟι βασικές παιδαγωγικές αρχές της εκπαίδευσης ανηλίκων
Δρ Σοφία Αγαθαγγέλου
Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΚύπρουΣτιγμιότυπο από την συζήτηση Α ΜέρουςΣτην έναρξη


Στη συνέχειαΟ Δημήτρης(Υπευθ. Έρευνας) και ο Παναγιώτης(Υπεύθ. Συνεδρίων) κατά την διάρκεια των εγγραφών


Στιγμιότυπα από τους χαιρετισμούς της ημερίδας της 28ης Απριλίου


Στιγμιότυπα από τους χαιρετισμούς της Ημερίδας : 

<< ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ >>Χαιρετισμός από τον πρόεδρο του Σωματείου <<ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΑΠ ΚΑΙ ΤΟΥ  ΑΠΚυ>>
                                              Χαιρετισμός από τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ                            Χαιρετισμός από την πρόεδρο του Συνδέσμου ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Α. Κ.Ι.Ε
   Χαιρετισμός από τον κ. Αναστασιάδη ΠΛΕ, εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και ΠολιτισμούΗ Γραμματέας του Σωματείου κατά την παρουσίαση του προγράμματος και των ομιλητών