Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση


OI  ΦIΛOI  TOY  EΛΛHNIKOY  ANOIKTOY  ΠANEΠIΣTHMIOY
KAI TOY ANOIKTOY ΠANEΠIΣTHMIOY KYΠPOY
Μενέλαου Λουντέμη 16, Λακατάμεια 2321 , Λευκωσία 
fax: 22250965 Tηλ. 99053060

Λευκωσία , 12/05/2017

Δρ Κώστα Καδή
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Θέμα:  Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση

Με την παρούσα επιστολή μας,  σας μεταφέρουμε την εισήγησή μας,  όπως το θεωρητικό μέρος του Προγράμματος της Προυπηρεσιακής Κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης να προσφέρεται μέσω του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Και αυτό γιατί, η προσφορά του πιο πάνω Προγράμματος, μέσω του Ανοικτού Πανεπιστημίου, θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, να καταρτιστούν παιδαγωγικά πριν από το διορισμό τους, κάτω από ανθρώπινες συνθήκες, χωρίς να είναι ανάγκη να εγκαταλείψουν πιθανή εργασία τους  για να παρακολουθήσουν το θεωρητικό μέρος της κατάρτισης τους, και χωρίς να είναι ανάγκη να μετακινούνται από τον τόπο διαμονής τους στον τόπο διδασκαλίας αρκετά χιλιόμετρα (π.χ. Πάφος Λευκωσία, Αμμόχωστος Λευκωσία) υφιστάμενοι από την μία ταλαιπωρία και από την άλλη να επωμίζονται τα έξοδα μετακίνησής τους. Πέραν τούτων, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί οικονομικότερη λύση από ότι ο συμβατικός τρόπος εκπαίδευσης.
Κατανοούμε ότι για να προσφερθεί το Πρόγραμμα μέσω του Ανοικτού Πανεπιστημίου θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό και ταυτόχρονα να τύχουν σχετικής επιμόρφωσης όσοι θα ήθελαν να εργαστούν στο πρόγραμμα.  Από την άλλη για να γίνει τούτο εφικτό θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να μεταφερθεί το Πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Για το λόγο αυτό η επιστολή μας κοινοποιείται τόσο στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής όσον και στη Διοικούσα Επιτροπή του Ανοικτού Πανεπιστημίου.  
     
                                                                    Eκ μέρους του ΔΣ
Η  Γραμματέας                                              O Πρόεδρος
                                               

Άννα Λάμπρου                                       Δρ Γεώργιος  Στρατουράς


Κοινοποίηση: Πρόεδρο Επιτροπής Παιδείας της Βουλής κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη

Διοικούσα Επιτροπή του Ανοικτού Πανεπιστημίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου